KORMAS

Pomiary elektryczne

Wymagane przez firmy ubezpieczeniowe oraz podyktowane przepisami prawa budowlanego okresowe badania instalacji odgromowych i elektrycznych, kontrola skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej, rezystancji izolacji oraz prawidłowego działania zabezpieczeń różnicowo-prądowych, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz minimalizujące ryzyko wystąpienia pożaru.