KORMAS

Instalacje elektryczne

Kompleksowe instalacje elektryczne i teletechniczne, zasilania obiektów, rozbudowy na potrzeby zmian warunków przyłączeniowych, naprawy bieżące, ocena stanu technicznego, konserwacja, modernizacje oraz usuwanie awarii. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorczej.